LogicnaPosast
LOGIČNA POŠAST

Državno tekmovanje iz matematične logike
od 1. razreda OŠ do fakultete.


2023-24
Šolska stopnja: 10. 05. 2024
Državna stopnja: 25. 05. 2024
Meddržavna stopnja: *
Izobraževanje: 11. - 15. 12. 2023

Tekmovanje je sofinancirano iz javnih sredstev (skladno z Zakonom o štipendiranju, 24. člen).
2023-24
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

PRETEKLA TEKMOVANJA

2022-23
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2021-22
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2020-21
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2019-20
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2018-19
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2017-18
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2016-17
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2015-16
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2014-15
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2013-14
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2012-13
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2011-12
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2010-11
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2009-10
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj