Vzorci
VZORCI

Tekmovanje iz vzorcev
od 1. razreda OŠ do fakultete.


2024-25
Šolska stopnja: xx.xx.2025
Državna stopnja: xx.xx.2025
Meddržavna stopnja: xx.xx.2025
Izobraževanje: avgust/september 2024

Tekmovanje je sofinancirano iz javnih sredstev (skladno z Zakonom o štipendiranju, 24. člen).

PRETEKLA TEKMOVANJA


2023-24
Osnovna šola
Šolska stopnja: naloge, rešitve
Državna stopnja: naloge, rešitve
Srednja šola in fakulteta
Šolska stopnja: naloge, rešitve
Državna stopnja: naloge, rešitve

2022-23
Osnovna šola
Šolska stopnja: naloge, rešitve
Državna stopnja: naloge, rešitve
Srednja šola in fakulteta
Šolska stopnja: naloge, rešitve
Državna stopnja: naloge, rešitve

2021-22
Osnovna šola
Šolska stopnja naloge, rešitve
Državna stopnja: naloge, rešitve
Srednja šola
Šolska stopnja: naloge, rešitve
Državna stopnja: naloge, rešitve

2020-21
Osnovna šola
Šolska stopnja: naloge, rešitve
Državna stopnja: naloge, rešitve
Srednja šola
Šolska stopnja: naloge, rešitve
Državna stopnja: naloge, rešitve

2019-20
Osnovna šola
Šolska stopnja: naloge, rešitve
Državna stopnja: naloge, rešitve

PREJEMNIKI ZLATIH PRIZNANJ


VSEBINA

Pravilna in delno pravilna tlakovanja, premik, vrtež, zrcaljenje, zdrs, ponavaljajoči se vzorci na traku in v ravnini, sestavljanje novih vzorcev, ornamenti, simetrije