Matemček
MATEMČEK

Državno tekmovanje iz prostorske predstavljivosti
od 1. razreda OŠ do fakultete.


2023-24
Šolska stopnja: 10. 11. 2023
Državna stopnja: 25. 11. 2023
Meddržavna stopnja: *
Izobraževanje: 09. - 13. 10. 2023

Tekmovanje je sofinancirano iz javnih sredstev (skladno z Zakonom o štipendiranju, 24. člen).


PRETEKLA TEKMOVANJA

2023-24:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2022-23:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2021-22:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2020-21:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2019-20:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2018-19:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2017-18:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
SŠ-UNI: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2016-17:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2015-16:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2014-15:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2013-14:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2012-13:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2011-12:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2010-11:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj

2009-10:
Šolska stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Državna stopnja
OŠ: naloge, rešitve
Prejemniki zlatih priznanj