StrogoZaupno
STROGO ZAUPNO

Državno tekmovanje iz kriptografije
za osnovnošolce od 1. razreda dalje, srednješolce in študente


2023-24
Šolska stopnja: 8. 3. 2024
Državna stopnja: 23. 3. 2024
Meddržavna stopnja: *
Izobraževanje: 18. - 21. 12. 2023

Tekmovanje je sofinancirano iz javnih sredstev (skladno z Zakonom o štipendiranju, 24. člen).


PRETEKLA TEKMOVANJA

2023-24
Osnovna šola

Šolska stopnja - naloge 2324
Šolska stopnja - rešitve 2324
Državna stopnja - naloge 2324
Državna stopnja - rešitve 2324
Srednja šola in fakulteta
Šolska stopnja - naloge 2324
Šolska stopnja - rešitve 2324
Državna stopnja - naloge 2324
Državna stopnja - rešitve 2324

2022-23
Osnovna šola

Šolska stopnja - naloge 2223
Šolska stopnja - rešitve 2223
Državna stopnja - naloge 2223
Državna stopnja - rešitve 2223
Srednja šola in fakulteta
Šolska stopnja - naloge 2223
Šolska stopnja - rešitve 2223
Državna stopnja - naloge 2223
Državna stopnja - rešitve 2223

2021-22
Osnovna šola

Šolska stopnja - naloge 2122
Šolska stopnja - rešitve 2122
Državna stopnja - naloge 2122
Državna stopnja - rešitve 2122
Srednja šola
Šolska stopnja - naloge 2122
Šolska stopnja - rešitve 2122
Državna stopnja - naloge 2122
Državna stopnja - rešitve 2122

2020-21
Osnovna šola

Šolska stopnja - naloge 2021
Šolska stopnja - rešitve 2021
Državna stopnja - naloge 2021
Državna stopnja - rešitve 2021

PREJEMNIKI ZLATIH PRIZNANJ